2020 app - ID Lock 150 smekklås?

I den gamle appen kunne man under hver dørlås velge Låst/Ulåst, samt skyvebryter for smekklås av/på - sistnevnte finner jeg ingensteds, er det fjernet?

Hei!
Per nå er ikke det en støttet funksjon. Du kan stemme opp forslaget her:
https://feedback.futurehome.io/feature-requests/p/idlock-advanced-function