Aeotech Switch 7 -

Hei

Har to stk Aeotech Switch 7 som er koblet til hver sin konvektorovn (Mill 2000w).
Etter jeg har lagt disse inn har jeg kun picktype “light” eller “none”.

Burde en ikke hatt flere valg her?

Eg ser ikkje denne på lista over støtta produkt, så kanskje han ikkje er støtta fullt ut per i dag?

Har den flere kanaler?

Ser ut som det er et problem i nye appen. Siden jeg har flere valgmuligheter i gamle app.

Står det er kanal 0

Etter jeg har endret type til «klima» i gamle app, går den til type «lys» i nye app.

Ser ut som den er støttet, basert på post i canny.

https://futurehome.canny.io/device-support/p/aeotec-smart-switch-7

1 Like

@krishofs Kan du legge til ekskludere enheten, deretter legge den til på nytt og ha “lær inn kjente enheter raskere” satt til :ballot_box_with_check: ?

Hei,

Testet de tre inkluderings forskjellige modusene fra nye app
1 - Usikker tilkobling
2 - Sikker tilkobling
3 - S2 (pin) tilkobling

1 - Får opp to kanaler, 0 og 1. 0 inneholder kun “light” og “none” på type. 1 inneholder alle som i gamle app
2 - Får kun opp kanal 0
3 - Får kun opp kanal 0

0 inneholder kun “light” og “none” på type i nye app.

Alle tre er benyttet med “lær inn kjente enheter raskere”

Tyder som nevnt ovenfor at ny app har problemer med sikker innlæring med tanke typer.

Det har med at det er laget et template for enheten når den læres inn usikkert (som er standard). Grunnen til du får kanal 0 & kanal 1 er for det er mulig å endre LED lys på selve enheten.
Kan du legge til usikkert, og bruke kanal 1? :slight_smile:

Er det forskjellig template da i gammel app vs ny app? Siden gamle viser korrekt selv om den er lagt inn med S2 i ny app. Eneste forskjell i ny app er hvilken type jeg kan velge. Har mulighet velge farge i kanal 0 selv med S2.

Høres jo mer ut som en bug/mangel, hvor workaround er og benytte usikker inkludering.

Laget en issue på det i canny
https://futurehome.canny.io/issues/p/aeotech-switch-7-types-missing-with-s2-in-new-app