AeotecMultisensor 6 parameter

Hei.

Må man endre parameter på disse for å sette de i USB power mode eller skjer dette automatisk?

Noen som kan forklare dette
Parameter nr 9
9 (0x09) Report the current power mode and the product state for battery power mode.
Value1 (MSB): 0x00=USB power mode, 0x01=Battery power mode.
Value2 (LSB): 0x00= keep sleep state for Battery power mode, 0x01=keep awake
for 10 minutes for battery power mode.
Note: this parameter cannot be used as Set usage.
N/A 2

Hei.
Om jeg ikke husker helt feil, så skal det ordne seg selv om man drifter sensoren på den måten man har tenkt å bruke den ved inkludering. Parameter 9 er kun for å lese av (såkalt “read-only”) og kan ikke sette noe verdi.

Tror muligens @Torfinn hadde en liste over parameter som var greit å sette om man brukte sensoren på USB strøm.

1 Like

Det stemmer det som @espen seier om parameter 9. :blush:

Her er lista over relevante parameter for drift på fast straum, men NB: Ikkje tenk på å setje parameter 111 så lågt som 30 sekund viss du ikkje har eit veldig lite nettverk! Du risikerer å overbelaste heile systemet så det går i lås. Eg ville ikkje gått lågare enn 5 minutt (300 sekund):

1 Like