Aqara Door and Window Sensor

Hei, ser at det dukker opp under service vitrual_meter_elec. Regner ikke med at denne skal være der.

Alle Zigbee enheter har fått dette i sine templates. Det gjør ikke noe at den er der.