Assosiasjoner fungerar ikkje med hub offline

Hei, nokon her som har testa ut at z-wave assosiasjoner fungerar som dei skal når huben er offline? Eg har solgt leiligheita med Futurehome system og kjøparen hevdar at assosiasjonar sluttar å fungera heilt når han trekkjer ut støpselet på huben. Må innrømma at eg aldri har testa det skikkelig - har berre tatt for gitt at det skal virka.

Typisk oppsett:

  1. Fibaro Single Switch 2 tilkobla Elko impulsbryter, uten last
  2. Fibaro Dimmer 2 tilkobla LED lys (som assosiasjon til 1 på kanal 3)
  3. Fibaro Wall plug tilkobla LED lys (som assosiasjon til 1 på kanal 2)