Bug report

Det er en bug når en skal invitere nye brukere inn i FH siten. Når en taster inn epost, og enten benytter punktum, eller når en bruker @ så dupliseres teksten forran punktum eller @ - f.eks blir det ved å skrive eksempel@gmail.com slik: eksempel@eksempel@gmail.com - og så må en manuelt fjerne første del av teksten (opptil flere duplikater på rad) - lagt til på canny også.