Canny filter

Hei

finnes det noe mulighet for å aktivere noe mere filtrering i canny, slik at poster som er fullført kan filtreres bort?, med mulighet til å vise dem ved å endre filter.

Ser også det er en god del poster som overlapper hverandre både i issues og requests, er det noe rutine på å merge og rydde i postene?

1 Like

Fullførde postar forsvinn frå den vanlege lista, men kan synast att ved å velje “Complete” i nedtrekksmenyen under kvar enkelt kategori.

Elles er eg einig i at det burde ha vore gjort ei opprydding no. Som du påpeikar så er der ein del postar som overlappar kvarandre.