Danalock flow

Hei,
Jeg prøver å lage en flow som kjører når Danalocken blir låst opp (Message stream):

{
 "serv": "door_lock",
 "type": "evt.lock.report",
 "val_t": "bool_map",
 "val": {
  "bolt_is_locked": false,
  "door_is_closed": false,
  "is_secured": false,
  "latch_is_closed": false
 },
 "props": {
  "timeout_s": "254",
  "unsecured_desc": ""
 },
 "tags": null,
 "src": "-",
 "ver": "1",
 "uid": "f3666a17-4b9e-40dd-8979-b109cba10eb3",
 "topic": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:door_lock/ad:131_0"
}

og når den blir låst igjen (Message stream):

{
 "serv": "door_lock",
 "type": "evt.lock.report",
 "val_t": "bool_map",
 "val": {
  "bolt_is_locked": true,
  "door_is_closed": true,
  "is_secured": true,
  "latch_is_closed": true
 },
 "props": {
  "timeout_s": "254",
  "unsecured_desc": "secured"
 },
 "tags": null,
 "src": "-",
 "ver": "1",
 "uid": "2c2e064f-1e65-4760-8214-ff2fe40424dc",
 "topic": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:door_lock/ad:131_0"
}

men jeg sliter litt med å finne ut hva jeg skal velge i “triggeren” og i “if” noden som kommer etterpå.
Noen kloke hoder som kan gi meg et hint?
Log fra flowen:

2022-09-19 16:49:00.356 debug flow ------Flow Dør sensor push started, num of instances = 1 -----------
2022-09-19 16:49:00.356 debug flow Next node id = 30
2022-09-19 16:49:00.357 error flow Node failed with error: right and left variables of expression have different types
2022-09-19 16:49:00.357 debug flow Next node id =
2022-09-19 16:49:00.357 debug flow ------Flow Dør sensor push completed, num of instances = 0 -----------

Flow:

{
 "Id": "9c0221e0-fef9-11ec-97f3-5127fc76a2a8",
 "ClassId": "9c0221e0-fef9-11ec-97f3-5127fc76a2a8",
 "Author": "",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2022-07-08T20:07:35.93437Z",
 "UpdatedAt": "2022-09-19T16:34:15.770836572+02:00",
 "Name": "Dør sensor push",
 "Group": "Diverse",
 "Description": "",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "29",
   "Type": "trigger",
   "Label": "garasjedørlås",
   "SuccessTransition": "30",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:door_lock/ad:131_0",
   "Service": "door_lock",
   "ServiceInterface": "evt.lock.report",
   "Config": {
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": "",
     "ValueType": "bool_map"
    },
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1390,
    "y": 266
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "30",
   "Type": "if",
   "Label": "",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": true,
       "ValueType": "bool"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "32",
    "TrueTransition": "31"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1383,
    "y": 470
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "31",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "garasjedør",
   "SuccessTransition": "33",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": "open",
     "ValueType": "string"
    },
    "IsVariableInMemory": false,
    "Name": "garasjedor",
    "UpdateGlobal": true,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1197,
    "y": 628
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "32",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "garasjedør",
   "SuccessTransition": "34",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": "closed",
     "ValueType": "string"
    },
    "IsVariableInMemory": false,
    "Name": "garasjedor",
    "UpdateGlobal": true,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1477,
    "y": 645
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "33",
   "Type": "action",
   "Label": "Publish timeline",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:app/rn:time_owl/ad:1",
   "Service": "time_owl",
   "ServiceInterface": "cmd.timeline.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "message_en": "Garasjedør åpnet.",
      "message_no": "Garasjedør åpnet.",
      "sender": "flow"
     },
     "ValueType": "str_map"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "timeline_action",
    "x": 1186,
    "y": 817
   },
   "TypeAlias": "Timeline"
  },
  {
   "Id": "34",
   "Type": "action",
   "Label": "Publish timeline",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:app/rn:time_owl/ad:1",
   "Service": "time_owl",
   "ServiceInterface": "cmd.timeline.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": {
      "message_en": "Garasjedør lukket.",
      "message_no": "Garasjedør lukket.",
      "sender": "flow"
     },
     "ValueType": "str_map"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "timeline_action",
    "x": 1468,
    "y": 816
   },
   "TypeAlias": "Timeline"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "keep_first"
}

Noen forslag?

Har fortsatt ikke fått dette til :frowning:
Jeg prøvde også med denne (som ikke er relatert til låsen, men appen?)
Jeg prøvde å sette det manuelt på advanced service binding, men skjedde ikke noe.

{
 "serv": "sensor_contact",
 "type": "evt.open.report",
 "val_t": "bool",
 "val": true,
 "props": {},
 "tags": null,
 "src": "vinculum",
 "ver": "1",
 "uid": "fdefb6cf-24ed-4fc1-ba7e-7e0b9103dc97",
 "topic": "pt:j1/mt:evt/rt:loc/rn:room/ad:10/sv:sensor_contact/ad:1"
}