Develco Smart Siren

Noen som har satt opp Develco Smart Siren? Tenkte bruke denne for å stemme-varsle diverse ting. «Ytterdør står åpen», #Det regner, takvinduet står åpent» etc

Ingen? Noen som har eksempel på annet produkt hvor jeg kan bruke stemme-varsling?

Du kan bruke Google Home :smiley:

1 Like

Ok, så da kan jeg få Google Home til å gi meg stemmevarslinger ved forskjellige triggere? Som at dør står åpen etc? Og dette må jeg sette opp i Thingsplex? Trenger jeg en raspberry pi også? Hva brukes egentlig den til i dette tilfellet? Definere stemmevarslingene?

Det er mange løsninger til et problem. Hjemme bruker jeg Google Home som høyttaler, og NodeRED på en server. NodeRED har en ‘integrasjon’ som muliggjør TextToSpeech og spiller av den genererte lydfilen fra teksten.
Du kan lese om den ‘integrasjonen’ her; node-red-contrib-cast (node) - Node-RED

NodeRED kan kjøres på en raspberry pi om ønskelig :slight_smile: (NodeRED kommer kanskje til smarthuben også etterhvert)
Du kan velge å ha logikk på talemeldinger i thingsplex, lage flows i NodeRED eller en kombinasjon av begge (som jeg har gjort i eksempelet over).
Med NodeRED kan man gjøre mye om man liker å utforske litt.
2 Eksempeler:
Jeg har ambient lys montert bak tv’en og laget en virtuell bryter i Futurehome

custom notifikasjoner eller egen tekst på Apple Watch

Bare å spørre om det er noe du lurer på :slight_smile: