Energi - egen varmtvann kategori

Denne her begynner kanskje å bli aktuell å få prioritert for flere?

Jeg synes den burde vært skilt ut som en egen kategori, nå må jeg velge blant annet eller apparat, og begge gir dårlig resultat.
Varmtvann er så stor andel av energibruken, at det burde komme opp som en egen kategori.

https://futurehome.canny.io/feature-requests/p/energy-add-hot-water-category