Energy visning

Hvordan får jeg frem forbruket til alle mine varmekabler (disse benytter alle sammen elko sine Super TR RF) i energy oversikten. Hos meg så står det bare en “others” som da vil være mine termostater, men ønsker å se disse fordelt på hver enkelt og ikke bare som en samlepost.

Er dette mulig?


Hei :slight_smile:
Disse termostatene sender forbruk på en litt annen måte en andre zigbee termostater. Vi jobber med å få vist dette for Elko termostater også :slight_smile:

1 Like

Takk for raskt svar.
Ligger denne i noe roadmap, canny eller lignende?