Er de mulig å fjerne/slå av effekt/energi måling på ch_1 på Namron Z-Wave Touch Termostat

Om man bare legger til kanal ch_0 eller ch_1 i et rom så blir grafen Energi oversikten feil og den orange søylen blir høyere en det Tibber Pulse sier at forbruket har vært den timen, i Thingsplex så har jeg forbruk i “location 0” jeg ikke greier å bli helt klok på hvor kommer fra.
Om man legger til kanal ch_0 og ch_1 i et rom så blir grafen Energi oversikten feil og den orange søylen blir dobbelt så høy en det Tibber Pulse sier at forbruket har vært den timen. og effektforbruket i det rommet blir også dobbelt så høyt som det effekten på varmekabelen skulle tilsi.

Hei. Kanal 0 skal ikke ligge i noen rom. Du skal bruke kanal 1 til å lese strømforbruket.
Bjørn

Jeg er klar over at en må gjøre det slik nå.
Men det blir feil i effekt grafen selv om ch_0 ikke er lagt til i et rom.
Ut fra hva jeg kan se så kommer det av at det er effekt måling på kanal 0 og kanal 1.
Hadde det vert mulig å velg på hvilken kanal effekten skal leses av på så ville det løst seg, alternativt ved å fjerne effektlesning på kanal 1 slik at alle kanaler kan legges inn i rommet.
Om du ser i Thingsplex så ser du at det er forbruk på “location 0” og i loggen så ser du at temperatur ble endre på ukjent plassering om du endrer temperatur i et rom under flis på startskjermen.
Om du ser i listen over enheter så er det ch_0 som vises og det står at enheten ikke er tildelt rom selv om kanal 1 og 2 er tildelt et rom og kanal 0 ikke er tildelt rom.

Kan slette den fra FH og legge den inn på nytt. Hadde selv problem med dobbel lesing. Når den legges inn på nytt gjør du ingen ting med kanal 0. Legg kanal 1 i det rom du vill ha den i og gir den ett navn. Bruker du kanal 2 blir det gulv føler og kanal 1 blir da rom temperatur.