Feature request: Appen är svår att läsa, texten är för liten och färgen är för ljus

Link to feedback page: Canny