Feedback category is displaying new posts from our feedback page

New posts created in our Feedback page is now also published in the Feedback category, so it’s easy to spot new entries.


Community can now also add and vote on devices you want support for in our Feedback page:
https://feedback.futurehome.io/device-support
1 Like

Eg trur ikkje dette fungerer heilt som det skal. Eg la inn eit nytt innlegg på Canny i går, og der har ikkje dukka opp noko her på forumet enno.

Takk for tilbakemelding! De skal være oppe å gå nå. Etter test i går var det kun en av kategoriene som var slått på.

1 Like