Feil i Mill integrasjon via flows?

Får ikke satt temperatur på Mill-ovner via flows, men får satt manuelt via appen til FH.

Flowen ser ut til å fungere, men den endrer ikke temperaturen på ovnene.

2021-10-14 06:00:00.001 info fnode Executing Node . Name = send heating setpoint of Vaskerom to 16

2021-10-14 19:12:47.99 info fnode Executing Node . Name = send heating setpoint of Gang to 10

Men både i Mill appen og de fysiske ovnene viser ingen endring. APIet til Mill fungerer som det skal for i Tibber-appen så fungerer alt strålende for de ovnene som fortsatt styres av denne. Får også stilt ovnene direkte i FH appen, men altså ikke via flows.

Setter temp på følgende måte:

{
“Id”: “16”,
“Type”: “action”,
“Label”: “22grader”,
“SuccessTransition”: “13”,
“TimeoutTransition”: “”,
“ErrorTransition”: “”,
“Address”: “pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:mill/ad:1/sv:thermostat/ad:”,
“Service”: “thermostat”,
“ServiceInterface”: “cmd.setpoint.set”,
“Config”: {
“DefaultValue”: {
“Value”: {
“temp”: “22”,
“type”: “heat”,
“unit”: “C”
},
“ValueType”: “str_map”
},
“IsVariableGlobal”: false,
“Props”: {},
“RegisterAsVirtualService”: false,
“ResponseToTopic”: “”,
“VariableName”: “”,
“VirtualServiceGroup”: “”,
“VirtualServiceProps”: {}
},
“Ui”: {
“nodeType”: “”,
“x”: 518,
“y”: 582
},
“TypeAlias”: “Action”
},

Ser den sender følgende i message stream (merk at dette ikke er den samme som over, da denne skal sette til 16 grader):

{
“serv”: “thermostat”,
“type”: “cmd.setpoint.set”,
“val_t”: “str_map”,
“val”: {
“temp”: “16”,
“type”: “heat”,
“unit”: “C”
},
“props”: {},
“tags”: null,
“src”: “”,
“ver”: “1”,
“uid”: “”,
“topic”: “pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:mill/ad:1/sv:thermostat/ad:”
}

(fjernet diverse, da jeg ikke vet om disse er unike og kan brukes til å styre mine ting om de kommer på avveie)

Merk at jeg er helt fersk på FH, men har studert alt jeg kan finne av dokumentasjon og har forsøkt å bytte ut Mill enheten i flows med en Hue pære for å verifisere at det bare er Mill den har problemer med. Jeg har også forsøkt å opprette rett i appen med en simpel tidsstyring uten at den heller klarer å justere ovnene.

1 Like