Feil i visning av opne/stengde vindaugo?

Er det fleire her som opplever at visninga av opne eller stengde vindaugo er litt “mynt og kron” i augneblinken?

På dette skjermbiletet frå appen (som eg tok akkurat no) så veit eg at fleire av desse vindaugo er opne, men det visest ikkje her:

Eg veit at sensorane fungerer, for eg har sjølv stått attmed eit vindauga og opna/stengt det medan eg har hatt appen open. Ljoset på sensoren blinkar, tidspunktet i lista i appen endrar seg, men ikonet for ope/stengt endrar seg ikkje. Av og til fungerer det, men ofte ikkje. Før var dette (så godt som) feilfritt.

Vindaugo har Gilje Sense, som er basera på Sensative Strips Guard. Smarthuben er 2V0, med alt av programvare oppdatera til nyaste utgåve.

Eg tenkte eg ville høyre om fleire her opplever det samme før eg sender inn ei sak til FH brukarstøtte.

Hei
Opplever lignende . Har magnet sensorer på garasjeporter. Disse gir signal på åpen dør i ca 5 min så registrerer den lukket. Tror det er noe nytt da de holdt status til faktisk endring før.

1 Like

No har eg sjekka noko meir systematisk her. Eg gjorde fylgjande:

  • Eg fann eit vindauga som stod ope, men som i appen syntest som stengt.
  • Eg stengde vindauga, såg at tidsstempelet i appen oppdatera seg, og at vindauget framleis syntest som stengt.
  • Eg venta litt og opna så vindauga att. Då både oppdatera tidsstempelet seg, og appen indikera ope vindauga.
  • Eg let vindauga stå ope og venta ei stund (30-60 minutt, tenkjer eg), og vindauga syntest då som lukka att sjølv om det i røynda stod ope.

Det verkar altså som om appen/smarthuben nullstiller statusen for ope/stengt etter ei viss tid. Fyrst trudde eg det var berre når smarthuben starta på nytt, men det var det altså ikkje.

@Anders, er dette noko de har høyrt om før?

Hei!
Jeg har ikke sett dette før. Jeg tenkte at dette kanskje kunne være i samme gate som problemet med at dører dupliserer seg i kategorivisningen i appen (som skal være fikset i en kommende app-versjon), men det ser ut som denne feilen fortsatt er i beta-versjonen. Jeg skal få meldt dette videre :smiley:

1 Like

Hei, @Anders! Noko nytt i høve til denne problemstillinga?

Skal eg sende det inn som ei sak til support@futurehome.no så de får det inn i systemet den rette vegen?

Hei!
Jeg har ikke hørt noe mer om dette, dessverre.
Det kan være lurt å sende en henvendelse i tillegg ja, så får vi det gjennom den kanalen også.

1 Like

OK, då gjer eg det. :+1:

1 Like

Jeg har også feilmeldt dette med åpne vinduer som rapporteres som lukket, meldte nå i april. Futurehome har ingen løsning men «melder det videre».

Eg fekk lagt inn ei tilpassa utgåve av zwave-ad (1.2.16-sensative-only), og etter det forsvann problemet heilt. Dette skal vel kome med i neste vanlege utgåve av zwave-ad, men spør om dei kan leggje inn denne for deg i mellomtida. :+1:

1 Like