Fibaro Motion Sensor

Fibaro sensor ser ikke ut til å gi noen respons. Jeg har forsøkt å oppdatere enheten og å kople enheten til på nytt. Den gir ikke noe respons. Kan det være batteriet allerede nå? Den har vært i bruk i ca. 1 år

Rist på den og se om den blinker. Hvis ikke har den mest sannsynlig gåent batteri.