Filtrering av message stream

Er det noe supertriks for å få til filtrering i message stream?

Jeg får til å filtrere på et “komplett” topic som for eksempel pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:sensor_temp/ad:19_0 , men ikke filtrering av typen pt:j1/# som jo hadde vært svært nyttig.

2 Likes

Wildcard filtering and stream Pause/Resume button have been added but the version hasn’t been released yet Soon…

3 Likes

Soon soon @alivinco ? :slight_smile: Jeg har en device som spammer min message stream… Wildcard filtering trengs sårt!

Både “wildcard” filter og pause/resume fungerer fint hos meg. Kjører fimpui 1.0.8.
Vær obs på at faktisk “wildcard” som * eller # ikke fungerer, du må rett og slett bare skrive deler av topic, f.eks. pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:sensor_temp

Mulig det er out-of-scope for message stream filtrering men jeg vil gjerne ha en måte å FJERNE et spesifikt topic/service fra message streamen, f.eks. minustegn foran service som -meter_elec for å vise alt untatt meter_elec service

 
[edit] Har nå laget en feature request for dette: Exclusion filter in Message Stream | Voters | Futurehome

1 Like