Fjerne irrelevant tempsensor

Hei! Er det mulig å fjerne irrelevante data som temperatur inne i en bryter/releé? :smiley:


Ikkje per i dag, men problemstillinga er vel relatera til dette forslaget som står som “in progress” på Canny:

1 Like

Hei!
Løsning på denne forespørselen er “in progress” ja :smiley: Vi jobber med å forbedre hele klimastyringen hvor det nevnte punktet er med i prosjektet.

1 Like