Fleire modusbrytarar (ny type)?

Er det nokon her som har prøva å leggje inn fleire modusbrytarar (av den nye typen) i same huset? Eg reknar med at det går greitt, men tenkte eg ville dobbeltsjekke. :blush:

Jeg har to stk og det fungerer heil fint :slight_smile:

1 Like

Mange takk, @espen! :blush::+1: Eg rekna med det, men vart noko i tvil sidan desse brytarane opprettar sin eigen flow. Tenkte kanskje det kunne verte noko kluss i høve til det. Men då er ikkje det noko å tenkje på. :blush:

1 Like