Forskjellig scenario med samme modus?

Er det mulig å trigge forskjellige scenarioer ved endring til f.eks hjem? F.eks at lys 1, 2 og 3 skrur seg på hvis modus endres til hjem før kl.16, men at lys 4 og 5 også blir skrudd på hvis klokka er etter 16? Eller må det opprettes som snarvei, slik at jeg først endrer modus til hjem og så trigger snarveien? Kan det eventuelt lages flows i TP?
Jeg har en automasjon som sier at lys 4 og 5 skal på ved solnedgang, men dette ser ut til å bli nullstilt når modus endres tilbake til hjem etter å ha vært satt til borte, stemmer det?

Det lar seg gjøre i TP, hvis du bruker ‘Time filter’

Typ: Når modus endres til ‘Home’ mellom klokka xx og yy, så gjøres ‘dette’, ellers gjøres ‘dette’

1 Like

Når du satte opp automasjonen valgte du da hvilken modus det skulle gjelde for?

Ja, satt modusen til hjem :blush: