FutureHome Stikkontakt

Jeg har en gammel Connecte stikkontakt som ikke husker (power on) status etter strømbrudd. Selv om den var på, det blir i av når strømmen kommer tilbake.

Fungerer dette i FutureHome varianten av stikkontakten? Jeg vet de er annerledes, men jeg trodde Connecte supporterte det også, så vil sjekke…

Er du sikker på det ikkje har skjedd etter app oppdtaering?
Her mister/ slutter alle termostater og enheiter å vise totalforbruke etter appoppdatering, legg du til enheiten på nytt kommer det opp framtil neste gang enheiten kopler seg på

1 Like

Den var først installert etter oppdateringen, så ingenting å sammenligne med. Kan være defekt, men vanlig av og på fungerer,

Effekt og energi virker feil - 42w når den er på virker lav for en kjøleskap.

Ja her er det ikkje eneinaste enheit som viser totalt kwh etter app oppdatering. Så kan være det, han en slik kontakt liggende eg også men ikkje koplet opp endå

1 Like

Av - mitt problem er Power status - at den skrur seg ikke på etter strømbrud. Den skal huske om den skal være av ellers på når strømmen kommer tilbake. Skal redigere posten min.