HAN Sensor viser feil verdier U1=2425V

Jeg har to installasjoner av FH, en hjemme og en på hytta. Hjemme har jeg 3-fas 230V og på hytta har jeg 400V.
Jeg har installert HAN sensor begge steder. Hjemme med 230 V får jeg i1,i3, U1,U2,U3, p_import, effekt og energi. Verdiene her er OK
På hytta ser jeg effekt, energi, i1,p_import, U1 og U2.
Her er verdiene merkelige. Ser ut som effekt og energi er OK, men i1=0, U1=2425V og U2=2431V
Begge målerne er av type Aidon, men litt forskjellige versjoner. Hva skal jeg gjøre for å fikse dette ?