HeatIt lekkasjestopper og Namron 1-kanals bryter

Har koblet opp en HeatIt lekkasjestopper med Fibaro vanndetektorer. Fungerer fint etter en del knot med parametre på lekkasjestopepren. Ønsker nå å sette opp en bryter ved utgangsdøren hvor jeg kan betjene lekkasjestopperen manuelt. Bruker en Namron 1-kanals zigbee bryter. Gjennom appen får jeg bare til å sette opp en automasjon som stenger vannet AV, men får den ikke til å slå vannet PÅ.
Forsøker derfor i Things Plex, men der får jeg den ikke til å fungere i det hele tatt. Kan noen se på flowen her? Legger også ved en link til Heatit manualen:

manual_heatit leakage stopper.pdf (thermo-floor.no)

{
 "Id": "npXfAcNu6MBjNmg",
 "ClassId": "npXfAcNu6MBjNmg",
 "Author": "",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2022-07-26T21:54:57.932551072+02:00",
 "UpdatedAt": "2022-07-26T23:02:59.157360349+02:00",
 "Name": "Vannstopp test",
 "Group": "",
 "Description": "",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "1",
   "Type": "trigger",
   "Label": "Vannstopper",
   "SuccessTransition": "2",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:scene_ctrl/ad:22_1",
   "Service": "scene_ctrl",
   "ServiceInterface": "evt.scene.report",
   "Config": {
    "ConnectorID": "",
    "InputVariableType": "",
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": null,
     "ValueType": "string"
    },
    "ValueJPath": "",
    "ValueJPathResultType": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": null
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 263,
    "y": 122
   },
   "TypeAlias": "Trigger",
   "LastValue": "off"
  },
  {
   "Id": "2",
   "Type": "if",
   "Label": "Knapp På",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "on",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "4",
    "TrueTransition": "3"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 383,
    "y": 312
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "3",
   "Type": "action",
   "Label": "Steng Vann",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:33_0",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": "ON",
     "ValueType": ""
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 445,
    "y": 535
   },
   "TypeAlias": "Action",
   "LastValue": "off"
  },
  {
   "Id": "4",
   "Type": "if",
   "Label": "Knapp Av",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "off",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "5"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 753,
    "y": 330
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "5",
   "Type": "action",
   "Label": "Åpne Vann",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:33_0",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": "OFF",
     "ValueType": ""
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 890,
    "y": 556
   },
   "TypeAlias": "Action",
   "LastValue": "off"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "parallel"
}

Hei,

Det første du må gjøre er å se i medsage stream mens du trykker på bryteren for å se hvilken kommando som sendes.
Så bruker du den i redoektive IF node og så bytter du On og Off med True og False i action nodene.
Så tror jeg du er på sporet

1 Like

Takk KetilH, du satte med på sporet av løsningen. Message stream viste scene_ctrl on/off ved trykk.
Gikk deretter inn på Fibaro vanndetektor og fant ut hvilken kommando som ble sendt ved registrering av vann (cmd.binary.set bool On/Off)
Da var det bare å endre action node til bool (tidligere hadde jeg string her) og On/Off… Takk for hjelpen

{
 "Id": "npXfAcNu6MBjNmg",
 "ClassId": "npXfAcNu6MBjNmg",
 "Author": "",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2022-07-26T21:54:57.932551072+02:00",
 "UpdatedAt": "2022-08-01T17:54:53.288825158+02:00",
 "Name": "Vannstopp test",
 "Group": "",
 "Description": "",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "1",
   "Type": "trigger",
   "Label": "Vannstopper",
   "SuccessTransition": "2",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:scene_ctrl/ad:22_1",
   "Service": "scene_ctrl",
   "ServiceInterface": "evt.scene.report",
   "Config": {
    "ConnectorID": "",
    "InputVariableType": "",
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "PropFilterName": "",
    "PropFilterValue": "",
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": null,
     "ValueType": "string"
    },
    "ValueJPath": "",
    "ValueJPathResultType": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": null
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 263,
    "y": 122
   },
   "TypeAlias": "Trigger"
  },
  {
   "Id": "2",
   "Type": "if",
   "Label": "Knapp På",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "on",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "4",
    "TrueTransition": "3"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 383,
    "y": 312
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "3",
   "Type": "action",
   "Label": "Steng Vann",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:33_0",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": true,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 445,
    "y": 535
   },
   "TypeAlias": "Action"
  },
  {
   "Id": "4",
   "Type": "if",
   "Label": "Knapp Av",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": "off",
       "ValueType": "string"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "5"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 753,
    "y": 330
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "5",
   "Type": "action",
   "Label": "Åpne Vann",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:33_0",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 890,
    "y": 556
   },
   "TypeAlias": "Action"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "parallel"
}
2 Likes

Flott at det løste seg👏🏻