Heatit Z-Dim og merkelig trigger på nivå

Hei!

Har nylig montert en Heatit Smoke detector, med PIR.
Har lagt inn enkel kode i thingsplex hvor nivå 100 settes ved bevegelse.

Det som skjer er merkelig, i følge message stream sender FH ut 100% kommando, men får tilbake 33%, ved neste trigger øker den til 71%, neste igjen 99 og ved trigger 4 100%.
Har dere vært borti samme feil før?

Når det gjelder bevegelses sensoren i heatit smoke detector, kommer denne ikke opp som en motion sensor i appen.(selv om den har motion i selve oppsettet) Er dette noe dere kan legge til?
( Så automasjon delen i FH app kan ikke benyttes)


(message stream)


(enkel kode)
{
“Id”: “PZo2QN83XIby8iC”,
“ClassId”: “MLdeVG0tWjjOMhu”,
“Author”: “espenh.no”,
“Version”: 0,
“CreatedAt”: “2021-05-22T20:20:42.289549237+02:00”,
“UpdatedAt”: “2021-05-26T20:41:08.892474541+02:00”,
“Name”: “Gang lys”,
“Group”: “Lys styring”,
“Description”: “”,
“Nodes”: [
{
“Id”: “4”,
“Type”: “wait”,
“Label”: “wait 5 min”,
“SuccessTransition”: “56”,
“TimeoutTransition”: “”,
“ErrorTransition”: “”,
“Address”: “”,
“Service”: “”,
“ServiceInterface”: “”,
“Config”: 240000,
“Ui”: {
“nodeType”: “”,
“x”: 330,
“y”: 733
},
“TypeAlias”: “Delay”
},
{
“Id”: “6”,
“Type”: “if”,
“Label”: “if presence = true”,
“SuccessTransition”: “”,
“TimeoutTransition”: “”,
“ErrorTransition”: “”,
“Address”: “”,
“Service”: “”,
“ServiceInterface”: “”,
“Config”: {
“Expression”: [
{
“BooleanOperator”: “”,
“LeftVariableIsGlobal”: false,
“LeftVariableName”: “”,
“Operand”: “eq”,
“RightVariable”: {
“Value”: true,
“ValueType”: “bool”
}
}
],
“FalseTransition”: “7”,
“TrueTransition”: “55”
},
“Ui”: {
“nodeType”: “”,
“x”: 104,
“y”: 546
},
“TypeAlias”: “If condition”
},
{
“Id”: “7”,
“Type”: “if”,
“Label”: “if presence = false”,
“SuccessTransition”: “”,
“TimeoutTransition”: “”,
“ErrorTransition”: “”,
“Address”: “”,
“Service”: “”,
“ServiceInterface”: “”,
“Config”: {
“Expression”: [
{
“BooleanOperator”: “”,
“LeftVariableIsGlobal”: false,
“LeftVariableName”: “”,
“Operand”: “eq”,
“RightVariable”: {
“Value”: false,
“ValueType”: “bool”
}
}
],
“FalseTransition”: “”,
“TrueTransition”: “4”
},
“Ui”: {
“nodeType”: “”,
“x”: 342,
“y”: 552
},
“TypeAlias”: “If condition”
},
{
“Id”: “53”,
“Type”: “trigger”,
“Label”: “sensor_presence”,
“SuccessTransition”: “6”,
“TimeoutTransition”: “”,
“ErrorTransition”: “”,
“Address”: “pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:sensor_presence/ad:82_0”,
“Service”: “sensor_presence”,
“ServiceInterface”: “evt.presence.report”,
“Config”: {
“InputVariableType”: “”,
“IsValueFilterEnabled”: false,
“LookupServiceNameAndLocation”: false,
“PropFilterName”: “”,
“PropFilterValue”: “”,
“RegisterAsVirtualService”: false,
“Timeout”: 0,
“ValueFilter”: {
“Value”: true,
“ValueType”: “bool”
},
“ValueJPath”: “”,
“ValueJPathResultType”: “”,
“VirtualServiceGroup”: “”,
“VirtualServiceProps”: null
},
“Ui”: {
“nodeType”: “”,
“x”: 411,
“y”: 93
},
“TypeAlias”: “Trigger”
},
{
“Id”: “55”,
“Type”: “action”,
“Label”: “”,
“SuccessTransition”: “”,
“TimeoutTransition”: “”,
“ErrorTransition”: “”,
“Address”: “pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:12_0”,
“Service”: “out_lvl_switch”,
“ServiceInterface”: “cmd.lvl.set”,
“Config”: {
“DefaultValue”: {
“Value”: 100,
“ValueType”: “int”
},
“IsVariableGlobal”: false,
“Props”: {},
“RegisterAsVirtualService”: false,
“ResponseToTopic”: “”,
“VariableName”: “”,
“VirtualServiceGroup”: “”,
“VirtualServiceProps”: {}
},
“Ui”: {
“nodeType”: “”,
“x”: 89,
“y”: 767
},
“TypeAlias”: “Action”
},
{
“Id”: “56”,
“Type”: “action”,
“Label”: “”,
“SuccessTransition”: “”,
“TimeoutTransition”: “”,
“ErrorTransition”: “”,
“Address”: “pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:zw/ad:1/sv:out_lvl_switch/ad:12_0”,
“Service”: “out_lvl_switch”,
“ServiceInterface”: “cmd.binary.set”,
“Config”: {
“DefaultValue”: {
“Value”: false,
“ValueType”: “bool”
},
“IsVariableGlobal”: false,
“Props”: {},
“RegisterAsVirtualService”: false,
“ResponseToTopic”: “”,
“VariableName”: “”,
“VirtualServiceGroup”: “”,
“VirtualServiceProps”: {}
},
“Ui”: {
“nodeType”: “”,
“x”: 321,
“y”: 954
},
“TypeAlias”: “Action”
}
],
“Settings”: null,
“IsDisabled”: false,
“IsDefault”: false,
“ParallelExecution”: “keep_last”
}