HeatIT Ztrm-2

Hei.
Har Ztrm-2 til å styre varmekabler i huset, har gulvføler for å begrense temp i laminat, men ønsker at aeotech multisensor skal være ‘‘master’’ føler i rommet.

Kan jeg fjerne gulvføleren fra rom? vil termostaten bruke gulvføleren til begrensning av temp i gulvet uansett?