HUB 1V0 og Wifi

I Start Guiden som følger med denne så står det at den skal ha Wifi nettverk connection mulighet i kommende programvareoppdatering. Regner med at dette er ok nå, hvordan får jeg satt den opp mot Wifi i stedet for kablet nett?

Der er ikkje noko Wi-Fi innebygd i verken den gamle eller den nye smarthuben, så her trur eg det må vere noko feilinformasjon som er ute og går…

(REDIGERT: Eg skal forresten ikkje seie 100 % sikkert at maskinvarestøtte for dette ikkje er innebygd, for det har eg ikkje nokon føresetnad for. Det er i alle fall ikkje aktivt per i dag, og eg har ikkje høyrt tale om at det er nokon planar om å aktivere det heller.)

1 Like