Hva er "Auto" modus på Connecte termostater

Futurehome sine termostater (Connecte) har en manuell vs auto modus. Jeg finner ingen forklaring på hva Auto innebærer.

Takk

Normalt sett er Auto modus, et ukesprogram som styres av termostaten selv.
Jeg har ikke en connecte termostat selv.

Det stemmer som @KetilH sier her. Auto gjør at du kan benytte forhåndsprogrammerte innstillinger og programmer på termostaten, mens manuell gjør at termostaten styres 100% av deg, enten på selve termostaten eller via app.