Issue: Fibaro dørsensor med temperatur måler og katt ut og inn av døren

Link to feedback page: Canny