Issue: Kjøpte Futurehome for ca 1 år siden og irriterer meg at lite skjer på min "gamle" boks og den gamle appen

Link to feedback page: https://futurehome.canny.io/admin/board/issues/p/kjopte-futurehome-for-ca-1-ar-siden-og-irriterer-meg-at-lite-skjer-pa-min-gamle