Issue: Motsatt under lås igjen dør og åpne

Link to feedback page: Canny