Issue: Mulighet til og slå Heatit Z-TRM3 av/på via App

Link to feedback page: https://futurehome.canny.io/admin/board/issues/p/mulighet-til-og-sla-heatit-z-trm3-avpa-via-app