Issue: Presentasjon av overskuddsstrøm fra solcelleanlegg

Link to feedback page: Canny