Issue: Widget er ustabil/virker svært dårlig på Android (versjon 10)

Link to feedback page: Canny