Lysstyrke som parameter

Savner “lystetthet” (lux) ved oppsett av automasjon. Dette for å styre markise/persienne. Kommer dette? Annen måte å løse dette på?

Eg tenkjer dette kjem i versjon 2 av automasjonssystemet:

https://futurehome.canny.io/feature-requests/p/automation-20/

Når det er sagt så er det ikkje utenkjeleg at dette er råd å få til via flow i Thingsplex allereie i dag. Akkurat det er ikkje noko eg har sett nærare på enno. :blush:

Hei!
Det er mulig per i dag fra flow i Thingsplex som Torfinn sier. Det beste er nok å få inn flere lux rapporteringer og kalkulere et gjennomsnitt; eller så kan du trigge flowen på hver lux rapport → filtrere om verdi er over/under X → handling.

1 Like