Mill login etter strømbrudd/restart

Sliter med at jeg må logge meg inn til Mill etter hvert boot/strømbrudd av FH. Noen andre som sliter med dette? Er det noen måte å få fikset dette på?

Hvilken versjon har du av integrasjonen ? :slight_smile:

Har versjon 0.1.5

Versjon 0.1.6 skal være tilgjengelig. Fra changelog;

Fix issue where user is not authenticated after program restart/power outage.

Topo, da er den oppgradert :+1:

1 Like

Er det berre meg, eller er denne bugen tilbake?
Har v0.2.1 og må logge inn etter strømbrudd/omstart.