Negative parameter i app

I noen tilfeller trengs det negative verdier i parameter (-1 f.eks) og det er ikke mulig å få til i app, med kun talltastaur…