Nexa Swtich som varmestyrer

Bruker en vanlig Nexa swtich for å gjøre en vanlig panelovn “smart” sammen med en Aeotec Multisensor i samme rom (kjøkken)
Dette fungerer fint til vanlig bruk, jeg slider temperaturen opp og ned under “klima-kjøkken” i appen som om det skulle vært en vanlig termostat.
MEN, når jeg skal sette opp automasjoner, f.eks. “Klokken 07.00 sett temperaturen ned til 20 grader” så får jeg ikke lov til å velge denne enheten. Her får jeg bare opp rommene som har en ordentlig termostat.

Er det mulig og få styrt denne panelovnen også i automasjoner på en eller annen måte?

Hei!
Vi er kjent med utfordringen her, og det stemmer at du kun for satt opp automasjoner som har “vanlig” termostat.
Det kommer nok i neste revisjon av automasjons delen av appen;
https://feedback.futurehome.io/feature-requests/p/automation-20

Som en midlertidig “workaround” kan du lage en snarvei med ønsket set-temperatur, og kjøre den snarveien på angitt tid.

1 Like

Takk for tips for en workaround. Ser ut til å fungere bra! :wink: