Problemer med transform

Jeg prøver å gange opp resultat fra HAN-måler med 50.

Henter resultatet, og legger inn i en variabel.
Kjører til Transform, bruker calculate og får da følgende feil:

Unknown transition node 10.Switching back to first node
2023-03-15 15:20:55.08 debug flow Next node id =
2023-03-15 15:20:55.08 debug flow Transition node id is empty, exiting runner.

HAN.gammel*50 er expression
Result er HAN.ny
Left variable er HAN.gammel

Uansett hvilken formel jeg bruker så får jeg samme feilmelding.

Hva pokker gjør jeg feil?

Prøv dette
Expression: input*50
Left variable: input

Det fungerte utmerket. Nå får jeg en Global Value som er 50xInput.

Hvordan skal jeg få flow til å rapportere Global Value til virtuell enhet?

Får kun til med Trigger Value, når jeg endrer Payload Input Value til Global Variable så vil den aldri rapportere.

Har ikkje sett flowen din men trur det er ein misforståelse at du må gå via variabel. Frå transform noden sender du “ny” input direkte til actionnode. Input følgjer strekane i flowen din.

Det var det som skulle være logisk, men dessverre fungerer det ikke slik.

Jeg har prøvd direkte fra transform (bilde 3), men da fikk jeg kun input signal vist en gang, og den oppdaterer seg ikke.

Når jeg har transform til variabel (bilde 4) ser jeg at variabel endrer seg og regnes ut riktig.

Når jeg har action node etter den med input “Trigger variable” så får jeg oppdatering, men kun input og ikke utregning. Når jeg setter “Input variable” til variablen som endrer seg oppdaterer den seg kun en gang, og ikke noe mer.

Thingsplex er sært, og om du gjør en ting to ganger kan du få to forskjellige resultater. Men har du noen tips hadde jeg vært glad.

Poenget er å oppskalere HAN-sensor til en virtuell device å vise reelt forbruk.3
4

{
 "Id": "riSsU4YdsWOtu4B",
 "ClassId": "KzdQ5GU4zVWRp9A",
 "Author": "",
 "Version": 0,
 "CreatedAt": "2023-04-11T14:05:10.953666864+02:00",
 "UpdatedAt": "2023-04-11T15:42:42.54502157+02:00",
 "Name": "Testbryter2",
 "Group": "virtual device",
 "Description": "Aktiverer testbryter2",
 "Nodes": [
  {
   "Id": "1",
   "Type": "trigger",
   "Label": "Trigger",
   "SuccessTransition": "2",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:cmd/rt:dev/rn:flow/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:riSsU4YdsWOtu4B_0",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "cmd.binary.set",
   "Config": {
    "InputVariableType": "",
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "RegisterAsVirtualService": true,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": null,
     "ValueType": "bool"
    },
    "ValueJPath": "",
    "ValueJPathResultType": "",
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": null
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 236,
    "y": 162
   },
   "TypeAlias": "Trigger",
   "LastValue": true
  },
  {
   "Id": "2",
   "Type": "if",
   "Label": "operation switch",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "eq",
      "RightVariable": {
       "Value": true,
       "ValueType": "bool"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "6",
    "TrueTransition": "7"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 213,
    "y": 398
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "5",
   "Type": "action",
   "Label": "Send response",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:flow/ad:1/sv:out_bin_switch/ad:riSsU4YdsWOtu4B_0",
   "Service": "out_bin_switch",
   "ServiceInterface": "evt.binary.report",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": "",
     "ValueType": ""
    },
    "IsVariableGlobal": false,
    "Props": {},
    "RegisterAsVirtualService": true,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 195,
    "y": 896
   },
   "TypeAlias": "Action",
   "LastValue": true
  },
  {
   "Id": "6",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "normal",
   "SuccessTransition": "5",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": false,
     "ValueType": "bool"
    },
    "IsVariableInMemory": false,
    "Name": "testbryter",
    "UpdateGlobal": true,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 374,
    "y": 663
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "7",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "testbryter",
   "SuccessTransition": "5",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": true,
     "ValueType": ""
    },
    "IsVariableInMemory": false,
    "Name": "testbryter",
    "UpdateGlobal": true,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 77,
    "y": 663
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "9",
   "Type": "trigger",
   "Label": "",
   "SuccessTransition": "13",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:meter_elec/ad:3_2",
   "Service": "meter_elec",
   "ServiceInterface": "evt.meter.report",
   "Config": {
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": "",
     "ValueType": "float"
    },
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1332,
    "y": 141
   },
   "TypeAlias": "Trigger",
   "LastValue": "49 W"
  },
  {
   "Id": "10",
   "Type": "transform",
   "Label": "",
   "SuccessTransition": "22",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": "input*50",
    "IsLVariableGlobal": false,
    "IsRVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableGlobal": true,
    "IsTargetVariableInMemory": true,
    "LVariableName": "",
    "RValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": "int"
    },
    "RVariableName": "",
    "Rtype": "var",
    "TargetVariableName": "NY",
    "TargetVariableType": "",
    "Template": "",
    "TransformType": "calc",
    "ValueMapping": [],
    "XPathMapping": []
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1314,
    "y": 486
   },
   "TypeAlias": "Transform"
  },
  {
   "Id": "13",
   "Type": "if",
   "Label": "",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "lt",
      "RightVariable": {
       "Value": 1000,
       "ValueType": "float"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "10"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1314,
    "y": 322
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "22",
   "Type": "set_variable",
   "Label": "",
   "SuccessTransition": "28",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": 0,
     "ValueType": ""
    },
    "IsVariableInMemory": true,
    "Name": "NY2",
    "UpdateGlobal": true,
    "UpdateInputMsg": false
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1313,
    "y": 691
   },
   "TypeAlias": "Set variable"
  },
  {
   "Id": "24",
   "Type": "trigger",
   "Label": "",
   "SuccessTransition": "25",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:zigbee/ad:1/sv:meter_elec/ad:3_2",
   "Service": "meter_elec",
   "ServiceInterface": "evt.meter.report",
   "Config": {
    "IsValueFilterEnabled": false,
    "LookupServiceNameAndLocation": false,
    "RegisterAsVirtualService": false,
    "Timeout": 0,
    "ValueFilter": {
     "Value": "",
     "ValueType": "float"
    },
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {}
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 962,
    "y": 107
   },
   "TypeAlias": "Trigger",
   "LastValue": "49 W"
  },
  {
   "Id": "25",
   "Type": "if",
   "Label": "",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "Config": {
    "Expression": [
     {
      "BooleanOperator": "",
      "LeftVariableIsGlobal": false,
      "LeftVariableName": "",
      "Operand": "lt",
      "RightVariable": {
       "Value": 1000,
       "ValueType": "float"
      }
     }
    ],
    "FalseTransition": "",
    "TrueTransition": "26"
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 971,
    "y": 331
   },
   "TypeAlias": "If condition"
  },
  {
   "Id": "26",
   "Type": "transform",
   "Label": "",
   "Address": "",
   "Service": "",
   "ServiceInterface": "",
   "SuccessTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Config": {
    "TargetVariableName": "",
    "TargetVariableType": "",
    "IsTargetVariableGlobal": false,
    "IsTargetVariableInMemory": true,
    "TransformType": "calc",
    "Rtype": "var",
    "IsRVariableGlobal": false,
    "IsLVariableGlobal": false,
    "Expression": "input*50",
    "RValue": {
     "ValueType": "int",
     "Value": 0
    },
    "RVariableName": "",
    "LVariableName": "",
    "ValueMapping": [],
    "XPathMapping": [],
    "Template": ""
   },
   "Ui": {
    "x": 938,
    "y": 536,
    "nodeType": ""
   },
   "TypeAlias": "Transform"
  },
  {
   "Id": "28",
   "Type": "action",
   "Label": "",
   "SuccessTransition": "",
   "TimeoutTransition": "",
   "ErrorTransition": "",
   "Address": "pt:j1/mt:evt/rt:dev/rn:flow/ad:1/sv:meter_elec/ad:riSsU4YdsWOtu4B_0",
   "Service": "meter_elec",
   "ServiceInterface": "evt.meter.report",
   "Config": {
    "DefaultValue": {
     "Value": "",
     "ValueType": "float"
    },
    "Props": {
     "unit": "W"
    },
    "RegisterAsVirtualService": true,
    "ResponseToTopic": "",
    "VariableName": "",
    "VirtualServiceGroup": "ch_0",
    "VirtualServiceProps": {
     "unit": "W"
    }
   },
   "Ui": {
    "nodeType": "",
    "x": 1302,
    "y": 884
   },
   "TypeAlias": "Action",
   "LastValue": "49 W"
  }
 ],
 "Settings": null,
 "IsDisabled": false,
 "IsDefault": false,
 "ParallelExecution": "parallel"
}