Puck relè som sensor

Hei
Er det mulig å benytte et rele som sensor?
Har en tank på hytta med nivåføler. Denne føleren gir åpen/lukket kontakt. Lurte på å benytte et rele hvor nivå sensor kobles på bryter inngang på rele, som slår dette av og på ettersom tanken er full.
Men ønsker ikke at rele skal kunne styres av/på i app, kun status.

Er dette mulig eller andre gode forslag?

Fibaro smart implant kan brukes eller så kan du bygge om en dør/vindu sensor og koble relekontaktene over reed-sensoren

Kan fint bruke ett relé, da ville jeg lagt inn status som en virtuell bryter uten kommando. Da får du ikke styrt den, og den originale pucken legger du ikke inn i ett rom.