Secure og unsecure

Mtp at jeg sliter med danalock V3 status og betjening som er en etasje over hub (kun treverk i etasjeskille) og 10-12ish meter i luftlinje fra hub -så har jeg prøvd å lese litt.

Kom over en tråd på en annen hub, der noen sier at en bør ha en secure node i mesh mellom hub og lås om det er problemer.

Må noden være secure for å meshe med låsen? Og kan en f.eks bare ekskludere et par q-light zerodim og re-inkludere dem som secure? Har hørt at secure kan medføre litt treghet…?

Einingar som er inkludera sikkert kan fint kommunisere i mesh via einingar som er inkludera usikkert. Du treng altså ikkje gjere nokon endringar her. :blush:

1 Like