Signup form for Z-Wave beta testers

This is a signup form if you want to test new Z-Wave version before it’s released to everyone.
Installation will begin in week 14

2 Likes

Har du nokon detaljar å dele angåande kva som er nytt i denne beta-utgåva, @espen? :smiley:

Du som har over 130 enheter, så er det bare å melde seg på. Må jo være glimrende prøvekanin for Futurehome!

PS. Jeg har meldt meg på :ok_hand:

1 Like

Å ja, eg melde meg på tvert. :blush::+1: Eg er van med å vere prøvekanin. :wink::sweat_smile:

1 Like

Problemet mitt blir at denne registreringen bruker Google pålogging og det er ikke samme som påloggingen til FH

Hei @KetilH ! Du trenger ikke være logget inn (på google) for å sende inn et svar, derav hvor det ene feltet er for epost som er brukt i Futurehome app. Om man er logget inn på google så vil ikke google-eposten bli delt sammen med svaret

1 Like

Ok, da missforsto jeg.
Tester på nytt

1 Like

Gir dette z-wave 700 støtte, og dermed også multisensor 7 støtte?

1 Like

@espen: hva er statusen? Får man beskjed om man skal være med på betatestingen eller kommer det bare som en oppdatering i appen?

Støttes MultiSensor 7?

Hei folkens!
Beklager at dette har dratt litt ut i tid. Årsaken er at den nye zwave-ad’en er avhengig av kompatibilitet med andre programvarer på huben og det er disse som har forårsaket forsinkelsen. Pr. nå gjenstår det kun litt testing av én av programvarene, så er vi klare. Oppdateringer vil komme :+1:

3 Likes

Har du lyst til å avsløre noen detaljer om hva som er nytt/forbedret i den nye z-wave-ad?

Hei igjen!
Nå skal alle som har meldt seg opp til testing fått dette installert.
Her er også changelogen:

 • Improvement of device communication on larger network, e.g. turning ON multiple lights
 • Disable cache for Meter, Thermostat Mode, Group, WakeUp for data consitency
 • Scene Activation Support for Fibaro Devices
 • CC Binary Switch and CC Multilevel Switch stability improvements
 • Improvement to inclusion process
 • Setting z-wave parameters and associations while battery operated devices is sleeping.
 • Device synchronization after backup restore
 • Aeotec Siren is mapped to siren_ctrl service
 • Z-Wave multilevel devices sends the slider change before it reaches the value
 • Improvements to Heatit ZM Single Relay 16A support

Bug fixes

 • Temperature out of device range returned as accepted
 • Fixed Set-Get-Report Session for data consitency
2 Likes

Hei,

Jeg kan ikke se noen endringer hos meg?

Hei!
Jeg har sjekket versjonen nå, og jeg ser at den huben som du meldte inn har fått installert versjon 1.1.1 av zwave-ad. Sjekk gjerne versjonen din under instillinger → husholdning → hub-innstillinger :+1:

Ok, jeg mente det var 1.1.1 som sto der fra før også, men da har jeg sikkert sett feil. Takk for svar

1 Like

Då er versjon trippel-ein på plass her òg. :partying_face:

Spesielt denne ser eg fram til å stressteste hjå oss, då eg reknar med at me har eitt av dei mest omfattande Z-Wave-nettverka i FH-systemet… :stuck_out_tongue_winking_eye:

3 Likes

Vet ikke om det er bare tilfeldig, men jeg merker stor forbedring i respons. Lys på ved bevegelse fungerte momentant i går, i tillegg tok det kun få sekunder fra jeg aktiverte nattmodus og til alle lys var av👌🏻

Krysser fingrene for at det fortsetter slik😀

4 Likes

Fikk den oppfatningen jeg også, så dette lover bra👏🏻

2 Likes

Her er mitt fyrsteinntrykk etter oppgradering til zwave-ad 1.1.1:

På den positive sida så merkar eg noko av det same som @lgrubbmo og @KetilH nemner i høve til at ting går fortare. Spesielt nokon ljos som er kopla opp mot Aeotec MS6 tenner no mykje fortare etter at multisensoren har oppdaga rørsle. Vidare så har me ein garasjeport som er kopla til Aeotec Garage Door Controller. Tidlegare tok det lang tid frå eg trykte på knappen til denne opna seg, og rett som det var måtte eg trykkje fleire gonger før den reagera. No går det på augneblinken.

I tillegg så er det ingenting som har slutta å fungere eller blitt verre etter oppgraderinga. Når ein talar om ein betaversjon så er vel dette som eit pluss å rekne…? :wink:

På den negative sida så ser eg førebels inga forbetring i kor fort det går med modusskifte. Her er det som før: Når me trykkjer på nattmodus så går det rimeleg fort til der er to-tre-fire ljos att som skal sløkkjast. Så stoppar det opp lenge før desse endeleg sloknar. Før har me hatt problem med at ikkje alt ljos har gått av når me har slått på nattmodus. Det har eg ikkje sett så langt, men skal prøve å halde eit auga med dette frametter.

Vidare så tenkte eg å prøve å leggje til att nokon einingar som eg rett og slett ikkje klara å leggje til før oppgraderinga. Det vert spanande å sjå om dette har blitt noko betre. :slight_smile: :+1:

2 Likes