Siren control

Ifølge changelog på appversjon 5.3.1+700 så er det “added support for siren control”.
Hva vil det si?
Får fortsatt ikke slått av sirenen på popp smoke sensor.
Får slått på sirene, men for å slå den av må brannalarm deaktiveres og batteri fjernes før alarm kan aktiveres igjen. Switchen står hele tiden i midtre posisjon.