Slå av notifications ved bevegelse på enkeltenheter

Jeg har et par Aeotec Multisensor 6 på hytta som rapporterer bevegelse feilaktig i borte-modus når batteriet begynner å bevege seg ned mot 50%. Er det noen mulighet for å skru av varsling fra enkeltenheter, eller justere innstillingene slik at dette problemet først dukker opp senere når batteriet faller ned på et lang lavere nivå?

Det hjelper ikke å fjerne enheten fra rommet, og det hjelper ikke å si at enheten bare skal være en sensor. Varslene ser ut til å komme uansett så lenge enheten ligger i systemet (og jeg vil helst ikke slette, for jeg bytter jo batteri neste gang jeg er på hytta).

du kan slå av varslinger i innstillingene.
innstillinger > husholdning > dine varslinger > huk bort “når bevegelse er oppdaget i borte og feriemodus”

Det er sant, men jeg kunne gjerne tenke meg å beholde varsler fra andre lignende enheter. Er det noen muligheter for det?

Per dags dato så gjelder det dessverre for alle :confused:

Skjønner, det hadde vært kjekt å ha. En enkel løsning kunne kanskje være implementere dette på enhetsnivå, som en “suspend device”-funksjon, og kanskje også “suspend notifications” som et alternativ, så kan den forbli deaktivert inntil man manuelt aktiverer det igjen?

1 Like