SmartDim vri Uni 200W RS PH

Jeg har noen elko produkter som jeg forsøker å få til å fungere med FH. Fikk omsider inkludert denne dimmeren, men for å få denne til å fungere, må jeg bruke Thingsplex. Der vet jeg ikke hva jeg skal “skru” på og FH sier alt er på eget ansvar.
Noen som har vært borte i dette problemet tidligere eller vet som kan justeres?

Du må gå til ADAPTER i TP, der finner du dine enheter. Så lar du TP hente info om hvilke services som er tilgjengelig på ditt adapter . Service betyr hva den lytter etter, evt. hva den så svarer med.

Fra der tester du inn/ut , verifiserer mot MESSAGE Stream hva som kommer . Så kan du lage flow… Om device “pludrer” så kan du gå rett til trigger , om ikke må du lage en tidsbasert trigger , som ber om data. Se på Strømpris flow .

For å komme igang med TP har jeg laget ett lite forslag som du finne her !

Har nettopp installert ein slik (zigbee), men er det nokon som veit korleis eg får satt på “minnefunksjonen”? I den gamle “app.futurehome.no” kunne eg sende inn parameter som sa den skulle memorere sist valgte innstilling. No skrur den alltid på 100 % lys, og eg finner ingen plass i app’en eg kan gjere dette.

jeg er veldig glad i THINGSPLEX .
Under enheter , kan du se alle services og settings og kjøre en av gangen.
Om innstilling fortsatt ligger der , kan du hvert fall få det kjørt fra ThingsPlex , bare manuelt på dashbordet …