SmartDim vri Uni 200W RS PH

Jeg har noen elko produkter som jeg forsøker å få til å fungere med FH. Fikk omsider inkludert denne dimmeren, men for å få denne til å fungere, må jeg bruke Thingsplex. Der vet jeg ikke hva jeg skal “skru” på og FH sier alt er på eget ansvar.
Noen som har vært borte i dette problemet tidligere eller vet som kan justeres?