[SOLGT] Aeotec Heavy Duty Smart Switch til sals

Eg sel ein Aeotec Heavy Duty Smart Switch. Denne har vore i bruk i eit par månadar, men var eit feilkjøp. Eg skulle bruke han til å styre ei trefaslast, men fann i etterkant ut at dette ikkje var mogeleg. Switch-en endte såleis opp med å styre eit relé, noko som må kunne seiast å vere århundrets overkill… :joy:

Switch-en har fungert heilt som han skal, og ser så godt som ny ut. Dei einaste bruksmerka er der han har vore skrudd fast i veggen samt i eitt av gummideksla der kablane går inn/ut. Sjå bilete.

!

!

!

Eg kunne sett føre meg kr 700,- pluss frakt. :blush:

Kan denne reserveres ut uken?:see_no_evil:

1 Like

Det går heilt greitt, @Optimus88! :blush: Eg held han av for deg ut veka. :+1:

1 Like

@Optimus88, då reknar eg med at du ikkje skal ha denne sidan eg ikkje har høyrt noko meir?

Hei @Torfinn - Du kan se om det er andre som vil ha den, men fikk en litt uforutsett utgift som måtte taes hånd om :confused: men plinger deg igjen på lønningsdato her. Du står såklart fritt til å selge den før den tid :slight_smile:

1 Like

Viss du veit at du gjerne vil ha den så kan eg godt vente til du får pengar på konto. :blush::+1:

1 Like

Ja takk, gjerne det :grin:

1 Like

@Torfinn klar for handel? :blush:

1 Like

Absolutt! :slight_smile: Sender deg PM.

1 Like

Då var denne seld. :slight_smile:

1 Like