Spesifisere at Qubino måler er varme

Jeg har en Qubinomåler som er koblet opp mot noen varmekabelsløyfer. En gang i tiden på en tidligere FH verjson, så kunne jeg spesifisere at dette var “Varme” og det talt med på varme i forbruksoversikten.

Finnes det noen måte å få tilbake denne funksjonaliteten?