ST multipurpose sensor rapporterer ikke

Jeg er tidligere smartthings bruker, og driver nå og flytter over enhetene mine til Futurehome.
Jeg har noen multipurpose sensor på dører, og disse har fungert fint i smartthings. Jeg startet med å legge inn en, og etter et par forsøk kom den inn.

Men, den rapporterer ingenting, kun åpnet da den ble inkludert, og så dødt etter. Bør ikke sensor rapportere når dør er lukket igjen også?

Legger ved bilder, er det noe som ser feil ut? For ordens skyld, døren er lukket og har vært det i ca 20 min uten endring.


Hei!
Beklager sent svar - er i pappaperm :baby:
Har du fortsatt problemer eller ordnet det seg?
Om du fortsatt har problemer anbefaler jeg deg å ta kontakt med support@futurehome.no

Kan oppdatere til siste zigbee-ad (0.3.11) og deretter inkludere enheten på nytt?

Hei, beklager sent svar fra meg tilbake!

Hubben er oppdatert, så skal prøve på nytt i løpet av kvelden :+1::crossed_fingers:

1 Like

Forsøkt å legge til igjen, omtrent 10 ganger i dag. Kommer inn i hub fort og greit, men rapporterer fremdeles ikke noe annet enn åpen, aldri lukket, uansett hvordan døren står.
Har oppdatert hub.
Tar kontakt med support :blush:

Snakket med support, de har instalert en beta-utgave av zigbee-ad. Nå fungerer den helt utmerket! :grinning: