Statistikk i app

Hvordan ligger Futurehome an med statistikk i appen?
En av grunnene til at jeg gikk for futurehome for rundt 1,5 år siden var at det ble reklamert for statistikk. Dette var ikke eksisterende fant jeg ut etter å ha gått til innkjøp, og det at det fortsatt ikke er på plass synes jeg rett og slett er for dårlig :slightly_frowning_face:

1 Like

Har du @espen noe info å komme med her? :blush:

Tror ikke han har noe bedre svar enn det som står her

Stem opp så de ser at dette er noe vi virkelig ønsker oss.

1 Like