Supported products

Forslag til Futurehome hjemmesiden :blush:

Det å finne supported products føles som vanskelig og lite intuitivt. Ikke for meg, som har tilgang herfra i menyen -men for mye kunder, som gjerne baserer valg av smarthus på produktstøtte :blush: #muchlove #konstruktivtilbakemelding

Tenkte mer her oppe :blush:

1 Like